Bjärtrå gamla kyrka från 1200-talet vars murar finns kvar

BJÄRTRÅ

Latitud: 62° 58' 31,12" Longitud: 17° 52' 53,51"

Höjd över havet:


Ligger i Kramfors kommun i landskapet Ångermanland och Västernorrlands län


SLÄKTANKNYTNING

Bjärtrå är en av de centralare orterna i vår släktgeografi. Hit flyttade Nils Nilsson (f 1804) omkring 1830. Han är min mormors farfar. Hans son Pehr Nilsson (f 1865) föddes i Lockne och hans barn, dvs. min mormor Alma (f 1893) och hennes syskon, är alla födda i Bjärtrå. Yngsta systern Sigrid (f 1900) bodde kvar i Bjärtrå men även i Kramfors. Vid sin död 1986 var hon bosatt i Bjärtrå. Deras mor Wilhelmina Nordström (f 1866) flyttade från Stockholm till Bjärtrå 1889 och bodde där när hon gick bort 1951.

FAKTA

Församlingen ligger i sydöstra Ångermanland på Ångermanälvens östra sida ungefär "mitt emot" Kramfors. Församlingen genomkorsas i söder av länsväg 332 (gamla E4) och i nordväst av länsväg 333 samt 334.

2008 bodde 1 469 personer i Bjärtrå. I 1659 års jordebok står det att Bjärtrå hade 78 invånare och var då en av de folkrikaste socknarna på östra sidan av älven.

HISTORIA

Sockennamnet Bjärtrå skrevs i äldre tider Bertaradh. Namnet består av två delar: Den första är personnamnet Bert eller Berte och den senare delen betyder rå, gräns. Det skulle då betyda ungefär Bertes område eller Beretes land.

NUTID

LOCKNE

KINNMÄRGEN

SUNDSTA

EDSBACKEN

BJÄRTRÅ HEMBYGDSFÖRENING